Archive for 2016

  • Open Training Platform 2016

  • Управление на екипи – Virtual Power Teams

  • Бизнес коучът Петър Иванов за съвремения тип лидерство и важността на обратната връзка

    Връзка към статията

  • ExtendedDISC – 16 – 18th March 2016

  • CTeam joining the HR Awards 2015

  • CTeam in partnership for the Employer Branding Masterclass with Brett Minchington