Archive for October, 2016

  • Бизнес коучът Петър Иванов за съвремения тип лидерство и важността на обратната връзка

    Връзка към статията