Archive for 2017

 • Първа стъпка към ефективно лидерство: Изборът на лидерски стил

  Независимо какво стои пред един лидер, дали създаването на стратегия или мобилизирането на екипа за действие, успехът му зависи...

 • Лична ефективност

  Личната ефективност е „вярата на човека в собствените способности да организира и изпълнява действията, необходими за управление на бъдещите...

 • Трудови Правоотношения

  Представяме Ви бизнес семинар с практически казуси, който ще внесе яснота в правоотношения като: Администриране на трудовите договори; Форма...

 • Мотивацията, тенденции в стимулирането на екипи

  Бизнес семинар, който ще ни провокира с идеи върху области като: Доколко традиционните методи за стимулиране на хората в...

  CTeam Open Training Platfrom 2017

  CTeam Talent Management present the Open Business Training Platform® for 2017. This is a space where business people share...