Archive for February, 2017

  • Трудови Правоотношения

    Представяме Ви бизнес семинар с практически казуси, който ще внесе яснота в правоотношения като: Администриране на трудовите договори; Форма...

  • Мотивацията, тенденции в стимулирането на екипи

    Бизнес семинар, който ще ни провокира с идеи върху области като: Доколко традиционните методи за стимулиране на хората в...

    CTeam Open Training Platfrom 2017

    CTeam Talent Management present the Open Business Training Platform® for 2017. This is a space where business people share...