Archive for July, 2017

  • Първа стъпка към ефективно лидерство: Изборът на лидерски стил

    Независимо какво стои пред един лидер, дали създаването на стратегия или мобилизирането на екипа за действие, успехът му зависи...

  • Лична ефективност

    Личната ефективност е „вярата на човека в собствените способности да организира и изпълнява действията, необходими за управление на бъдещите...