Лична ефективност

Лична ефективност
July 4, 2017 Desislava Panova

Личната ефективност е „вярата на човека в собствените способности да организира и изпълнява действията, необходими за управление на бъдещите ситуации”. С други думи, личната ефективност е увереността ни, че можем да се справим със задачите си, че можем да ги доведем до край успешно, по най-добрия начин. Създателят на теорията за личната ефективност, Алберт Бандура, описва тези убеждения като определящи за начина, по който хората мислят,  държат се и се чувстват

„Вярата в собствените възможности не може да ни донесе със сигурност успех, но недоверието в самия себе си, със сигурност носи неуспех.“
Алберт Бандура

Усещането за лична  ефективност играе основна роля при определянето на шансовете ни за успех. Някои психолози го поставят дори над таланта в рецептата за успех. В тренингите за „Лична ефективност“ ние заедно откриваме вратите, които ни водят към нея и преживяваме отварянето им, за да стигне всеки осъзнато до своята собствена лична ефективност.

Необходимо е да й обърнем специално внимание, когато поставяме цели и да се уверим, че нашите представи за ефективност са в съответствие с желаното и не работят срещу нас.

Кое пречи на усещането ни за лична ефективност?
Човек живее едновременно в два свята, две реалности: вътрешна реалност на своите мисли, чувства и възгледи и външната реалност на хора, места, вещи и събития. Когато не успеем да отделим вътрешния от външния свят, ние позволяваме на външния свят да господства над нас, използвайки вътрешния свят само като огледало, отразяващо всичко, което се случва с нас. Нашият вътрешен свят е много чувствителен и реагира непрекъснато, но тъй като прекарваме цялото си време, реагирайки на въздействията отвън, ние никога не се замисляме за силата която притежаваме:

Слабите и разпилени мисли
са слаби и разпилени сили.
Силните и концентрирани мисли
са силни и концентрирани сили.

Алберт Бандура посочва четири източника на вярата, че сме ефективни:

  1. Опита, че се справяме отлично.

Първият и най-важен източник на лична ефективност е усещането, че сме се справили успешно с нещо. Няма по-мощно средство от директния опит, че успяваш. Изпълнението на конкретна задача или проект ще изгради самочувствието ни в тази област, докато провалът ще подкопае вярата в ефективността ни. За да сме гъвкави и постоянни в усещането си за лична ефективност е необходим опит в преодоляването на препятствията чрез усилие и постоянство. Припомнянето на минали успехи също помага на увереността ни. Нека да си спомним времето, когато сме успели да постигнем неща, които не сме мислили, че можем да направим. В тези моменти, какво постигнахме? Как го постигнахме? Как могат тези постижения да бъдат използвани, за да ни помогнат да се справим и с бъдещите цели? Какво казват тези постижения за способността ни да достигаме успех?

  1. Ролеви модели.

Вторият източник на вяра в личната ефективност идва при наблюдението на хората около нас, особено на тези, които считаме за ролеви модели. Виждайки как, подобни на нас хора, успяват чрез своите успешни усилия, поражда убеждението ни, че и ние самите притежаваме способностите да овладеем необходимото за успех в тази област.

  1. Вербално убеждаване.

Влиятелните хора в нашия живот като семейство, мениджър, супервайзър, треньор, коуч, могат да укрепят нашите убеждения, че имаме каквото е необходимо, за да успеем. Убеждаването, че разполагаме с възможностите за успех, означава, че ние сме по-склонни да полагаме усилия и да го поддържаме, когато възникнат проблеми.

  1. Психологически и емоционални състояния.

Състоянието, в което се намирате също влияе върху начина, по който оценявате собствената си ефективност. Стресът или напрежението се интерпретират като признаци, които водят към лошо представяне, докато положителните емоции могат да повишат увереността ни. Можем да запишем всички онези неща, които ни радват (например песни, които харесваме, любими сентенции, вицове и др.) и да ги съотнесем към това, което правим, за да се заредим с позитивизъм.

Психологът Джеймс Маддъкс предлага още един начин за достигане на лична ефективност чрез ”въображаемо преживяване“ – това е изкуството да визуализираш своето ефективно, успешно поведение в дадена ситуация.

Личната ефективност, вярата в самия себе си или липсата й, че можеш да се справиш със задачите си, корелира с успеваемостта в работна среда, нивото на стреса и готовността за поемане на различни роли.


По тази и всички други теми, които ви вълнуват, можете да се свържете с Консултантите на CTeam  на otp@cteam.bg, а също и във Facebook и LinkedIn.

 

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*