Умение за подбор за Мениджъри и Тийм Лидери

Умение за подбор за Мениджъри и Тийм Лидери
February 20, 2018 Desislava Panova

 

Представяме Ви бизнес обучение на тема Умение за подбор за Мениджъри и Тийм Лидери, което ще обхване темите:

1. Съвременни тенденции в подбора и селекцията на кандидати
2. Елементи на процеса по подбор – цели, стратегия, формат, продължителност, други звена и лица, въвлечени в процеса
3. Дефиниране на изискванията и изготвяне на компетентностни профили на свободните длъжности
4. Начини за набиране на кандидати
5. Преглед и селекция по CV
6. Интервюто за подбор – телефонен профил/интервю
7. Интервю на живо
8. Оценка на кандидатите
9. Най-честите грешки при избиране на кандидати

Дичо Узунов

Дичо Узунов е HR професионалист с над 20 години широкоспектърен бизнес опит.
Неговата експертиза, включва дългогодишна практика на ръководни позиции в компании като: DHL, Глобул, Практикер, Метро Кеш & Кери, Девин, Импириъл Табако и др.
Разработвал е и е реализирал дългосрочни проекти по преструктуриране и трансформация, подбор, структури за възнаграждения, стратегии за развитие и обучение, оценка на персонал и др. Опитът му в български и международни компании го правят изключително ценен консултант, с познания и практика в различни по мащаб и дейност организации.
Дичо Узунов е магистър по Право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Притежава редица професионални квалификации в областта на управлението, човешките ресурси, управление на проекти в България и чужбина.
Води проекти, свързани с обучение и развитие в посока: Управленски умения, Умения за подбор и интервюиране, Съвременни тенденции за възнаграждение и стимулиране, Оценка и др.

ВРЕМЕТО И МЯСТОТО:
Гр. Пловдив, Лимакон бизнес център

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (от 10:00ч. до 17:00ч.)

ЦЕНА: 69 евро (без ДДС)
В цената са включени учебни материали, кафе-паузи, Сертификат.
При записване на повече от 1 участник от организация, ползвате 20% отстъпка.
Моля, потвърдете Вашето участие на:
OTP@cteam.bg
+359 882 791 336

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*