Archive for October, 2019

  • Making Emotions Play for Us® Емоционална интелигентност

    Ключовите теми в този еднодневен бизнес тренинг: Как да накараме емоциите да работят в наша полза;  Как да възприемаме,...